Nyheter

Blommor och takterrass
Vi i styrelsen har gett Helena Persson (uppg 5), som gör ett fantastiskt jobb med våra planteringar och vår takterrass, lite uppskattning för hennes arbete i form av en korg med lite italienska delikatesser.

Helena skulle dock behöva fler som kan tänka sig att hjälpa till och dela på ansvaret med att vattna, och vi vill därför uppmana alla som är måna om att vi kan behålla våra fina planteringar att kontakta Helena direkt eller oss i styrelsen.

Vad gäller vår underbara takterrass så tycker vi det är jättekul att den används flitigt! Vi ber er dock alla att städa upp efter er! Dynor ska tas in så de inte förstörs i regn och plastbordet ska läggas upp och ner så det inte blåser över räcket (vilket har hänt tidigare). Snälla, släng inga fimpar i blomkrukorna utan använd askkoppar som ni själva tar hand om.

Stamspolning
Tack för ett bra samarbete inför och under stamspolningen som utfördes i början av juni! Spolningen gick bra och Ragn-Sells bedömer att vår förening inte har några akuta problem med avloppssystemet.

Nu tar styrelsen sommaruppehåll till i augusti och vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

 

 

Bastu
För att öka utnyttjandet och minska administration har låscylindern till bastuns entrédörr bytts ut så att den vanliga vindsnyckeln/portnyckeln kan användas av alla medlemmar. Bastun kan i dagsläget bokas via bokningslistan som hänger utanför bastun.   

Beslut om avgift för 2018/19
Styrelsen arbetar med att öka föreningens intäkter genom att försöka höja hyresintäkterna från lokalerna och med besparingar genom exempelvis ökad sopsortering men trots detta ökar föreningens totala kostnader varje år på grund av höjda taxor och ökande priser. Detta innebär i sin tur att föreningens medlemsavgifter behöver höjas om underhållsplanen skall kunna följas och föreningens ekonomi ska gå ihop. Vanligtvis ligger den årliga indexhöjningen på externa avgifter på ca. 2%, ex. fjärrvärme, el, sophantering, samt rekommendation från föreningens revisor är att öka månadsavgiften per lägenhet med ca 2% för att bibehålla föreningens ekonomiska balans.

Styrelsen har dock beslutat att inte höja själva avgifterna för nästkommande räkenskapsår (2018-07-01 till 2019-06-30), utan istället att inkludera föreningens kostnad för vår TV-distribution som en del av det så kallade ”informationsöverföringsbeloppet” på betalningsavierna. Informationsöverföringsbeloppet inkluderar nu bredbandskostnaden som nu aviseras med 125kr/månad men kommer från och med 1 juli 2018 också att inkludera kostnaden för TV med 89kr/månad, således blir summan totalt 214kr/månad per lägenhet. Således kommer den faktiska kostnadsökningen per lägenhet bli 89 SEK/månad. Denna kostnadsökning motsvarar en ökning om ca 2% på månadsavgiften per lägenhet. 

Vårt avtal rörande TV är liksom det för bredbandsdistributionen en kollektiv gruppanslutning och alltså inte något som man individuellt kan välja bort. Genom den separata aviseringen av bredband och TV så tycker vi att vi ökar transparensen kring föreningens kostnader, men också rättvisan i och med att varje lägenhet då kommer att betala exakt de belopp som utgör föreningens kostnader för dessa tjänster.

 

Hälsningar,
Styrelsen

Nyhet: Förlängt bredbands-avtal med Bredbandsbolaget
Föreningen har förlängt sitt avtal med Bredbandsbolaget och vi får i och med detta från och med 2018-06-01 en höjd hastighet från 100/100Mbit/s till 250/250Mbit/s för allas bredbandsuppkopplingar, och även telefoni ingår. Detta till samma kostnad som idag. I avtalet ingår också att du kan beställa en så kallad ”premiumrouter” från Bredbandsbolaget för att ersätta sin nuvarande router som man har kopplad till bredbandsuttaget. Denna router kan ev. förbättra det trådlösa nätverket (WiFi-nätet) i lägenheten genom att den har bättre antenner.

 

Nyhet: Nytt TV-avtal med Bredbandsbolaget
Vi har också ingått ett gruppavtal för TV vilket innebär att från och med 2019-03-01 har så har alla boende tillgång till T-1 Bas paketet (på Bredbandsbolagets information visas vilka kanaler som ingår). Man kommer i samband med detta att få en TV-box från Bredbandsbolaget som man fortsättningsvis skall koppla sin TV till.

 

Frågor och Svar

Vad gör jag om jag inte vill ha en lång sladd mellan bredbandsroutern och TV-boxen?

Eftersom de flesta av oss har sitt uttag från Bredbandsbolaget och sin bredbandsrouter i hallen så kanske det inte blir så snyggt att dra en kabel från routern till sin TV som antagligen finns i vardagsrummet. För att lösa detta så ingår det kostnadsfritt i vårt avtal en så kallad ”WiFi-brygga”. Denna kopplas till TV-boxen och gör att denna kan ansluta till routern via det trådlösa nätverket. WiFi-bryggan beställs, liksom premiumrouter, individuellt av var och en efter behov. Beställningar kan göras redan nu enligt bifogad info från Bredbandsbolaget.


Vad händer med dagens TV-uttag (Comhem)?

Comhems nät kommer att fungera fram till och med 2019-04-19 då detta avtal slutar att gälla. Dessa uttag kommer sedan inte längre att användas, och du kommer inte heller att kunna använda TV, telefoni eller bredbandstjänster från Comhem som utnyttjar detta uttag. Tänk på att säga upp eventuella personliga avtal som du har med Comhem och i god tid.


Vad händer om jag redan har ett TV-avtal med Bredbandsbolaget?

Om du har T-1 Bas paketet så kommer du inte att behöva betala för detta efter 2019-03-01. Om du har något annat TV-paket så kommer du att få betala mellanskillnaden i pris. Kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst vid frågor.

 

Information att ladda ner

Nyhetsbrev i PDF

Information Bredbandsbolaget

Viktig information om brandsäkerhet

 

 

Vi vill uppmärksamma er på att huset inte längre kommer ha ComHem som leverantör för TV-tjänst från och med 1 mars 2019. Bredbandsbolaget blir ny leverantör. 

Det nya avtalet kommer innebära att månadsavgiften för TV sänks från 103kr/lgh till 89kr/lgh. Internetuppkopplingen kommer också förhoppningsvis att bli snabbare, då vi redan till sommaren kommer få en ökad hastighet på 250Mbit istället för tidigare 100MBit, detta till en oförändrad kostnad för föreningen. Med Bredbandsbolaget som leverantör får vi också tillgång till sändningar i HD samt stream för att se TV på dator, mobil, AppleTV etc. Kanalutbudet blir i stort sett oförändrat. Med Bredbandsbolaget kommer Eurosport och Discovery att ingå, men inte FOX, TLC och Lokalkanalen. Mer information kommer när det börjar närma sig. Detta innebär att du behöver säga upp eventuella abonnemang om du har en box kopplad till nuvarande ComHem.

 

Vi uppmanar också samtliga bostadsgäster att kontrollera era klaffventiler i lägenheten. Det bör finnas en i varje rum (förutom i hallen). I vissa fall kan dessa vara övermålade eller inte går att reglera av andra anledningar. Om så är fallet bör du göra en felanmälan till HSB eller på egen hand se till att klaffventilerna fungerar. Alla ska vara öppna för att ventilationen ska fungera. Under våren/sommaren kommer en OVK att genomföras i samtliga lägenheter. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och utförs regelbundet av en certifierad besiktningsman för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. 

 

Gör felanmälan här: https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

 

När: 14 april 10:00

Viktig info inför städdagen:

  • Endast cyklar som används regelbundet ska stå i cykelparkeringen på gården. Alla andra cyklar ska parkeras i de förutsedda cykelförråden.    

  • Alla cyklar har märkts med tejp (i cykelparkeringen och förråden). Ta bort tejpen om du vill ha kvar din cykel! Annars kommer den förvaras i ett av bostadsrättsföreningens allmänna rum under ett år och därefter skänkas bort/göras av med.

  • Generellt får ingenting stå utanför era vindsutrymmen!
    Allt som inte står i era vindsutrymmen kommer att slängas på städdagen.

 

 

 

Efter våra gemensamma ansträngningar blir det fika!