Kontrollera för din egen skull att din hemförsäkring täcker det som kallas bostadsrättstillägg, eller om det behöver läggas till. Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring och den gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för. Några exempel på det är ytskikt och rördragning i badrummet eller läckage från tvättmaskin eller diskmaskin som skadar bostadsrättsföreningens egendom. Den gäller också din egen fasta inredning såsom köksskåp osv. Ersättning betalas ut för den del av skadan som inte ersätts av föreningens fastighetsförsäkring.

Tilläggsförsäkringen gäller även vid plötsliga och oförutsedda skador i lägenheten som du orsakar själv. Vid vattenskador och läckage i våtrum kan du få ersättning för ytskikt.