Nyheter

Det går för tillfället inte att boka samlingslokalen eftersom den är upptagen under renoveringsarbeten. Så fort renoveringsarbeten är avslutade gör vi bokningen tillgänglig igen.

Tack för att ni visar förståelse.

Vänlig hälsar styrelsen

 

Hej grannar!
Ni hade lite frågor angående nycklar, namnskyltar osv. Här får ni en statusuppdatering och några svar:

 

  • Postboxarna är nu godkända och alla har fått sina nya postboxnycklar.
  • Nästan alla lägenhetsdörrar är nu utbytta och på fredag blir de besiktigade.
  • Lägenhetsnycklarna har vi inte lämnat tillbaka än eftersom de som installerar passersystemet kommer att behöva ha tillträde till alla lägenheter. (Detta arbete utförs förmodligen vecka 45, mer information följer). Om någon behöver sina nycklar innan dess får ni höra av er till styrelsen.
  • När målararbetena i trappuppgångarna är klara får alla riktiga namnskyltar till de nya lägenhetsdörrarna. Tills dess vore det bra om alla satte upp provisoriska namnskyltar med namn och lägenhetsnummer på.

Och kom dessutom ihåg att det är städdag på lördag. Vi ses!

Styrelsen

Som ni säkert redan har iakttagit har trapphusrenoveringen kommit igång. De första dörrarna till allmänna rum har utbytts och idag kom de nya postlådorna som monterats på väggen intill utgångsportarna. Här kommer lite mer information om det som kommer hända under nästa tiden:

  • Alla lägenheter kommer få sin nya brevlåda försedda med namn och lägenhetsnummer och alla får nyckeln till brevlådan.
  • Sedan börjar bytet av lägenhetsdörrar. Kom ihåg att alla redan borde ha lämnat in nyckeln (eller en lapp med kontaktuppgifter för de som kommer vara hemma vid bytet). Det är viktigt, om det saknas en nyckel vid planerad tillfället kommer alla arbeten att skjutas upp. Alla kommer få en lapp i brevinkastet med dag och tid av dörrbytet, så ni vet när det gäller eran dörr. Information om allt man måste göra innan dörren byts ut har ni redan fått på lapp. Efter bytet skulle det vara bra att ni städer bort dammet som kan samla sig på listorna (dörrspeglarna på utsidan av dörren). Kommer dammet i kontakt med fuktighet kan det hela blir fast.
  • När alla dörrar är klara blir dem kontrollerat för att säkerställa att allt är som det ska innan målningsarbeten börjar.
  • Under målningsarbeten är det viktigt att trappuppgångarna är helt tumma och att ytterdörrarna är stängda så att värmen stannar och färgen kan torka.
  • Det kommer dessutom att stå en check-in-box i gården där arbetarna registrerar sin arbetstid, bara för den som undrar vad det kan vara.

Vi hoppas att allt går smidigt och tackar för samarbetet.

\\ styrelsen

Höstens städdag kommer äga rum den 12:e oktober. Som alltid träffas vi klockan 10:00 i församlingslokalen och efter de gemensamma ansträngningarna kommer det bjudas på något gott. Mer information följer närmare inpå.

Planeringsarbetena för trapphusrenoveringen är fortfarande i full gång och snart kommer renoveringen gå igång. Innan dörrarna till lägenheterna kan bytas ut måste postboxar installeras på innergården. Eftersom dessa är något sena i leveransen kommer dörrarna inte kunna börja bytas ut förrän tidigast vecka 40. Styrelsen kommer hålla er uppdaterade i detta ärende. Utbytet av samtliga dörrar kommer ta cirka tre veckor. 

För den som är nyfiken: färgsättningsprover för trappuppgångarna finns i uppgång 11 att kika på.