Nyheter

Renovering av trapphusen

Planeringsarbetena för trapphusrenoveringen är fortfarande i full gång och snart kommer renoveringen gå igång. Innan dörrarna till lägenheterna kan bytas ut måste postboxar installeras på innergården. Eftersom dessa är något sena i leveransen kommer dörrarna inte kunna börja bytas ut förrän tidigast vecka 40. Styrelsen kommer hålla er uppdaterade i detta ärende. Utbytet av samtliga dörrar kommer ta cirka tre veckor. 

För den som är nyfiken: färgsättningsprover för trappuppgångarna finns i uppgång 11 att kika på.