Nyheter

Lördagen den 7/10 är det städdag, samling klockan 10 på innergården.

Som vanligt är höstens städdag en enklare affär, vi ska framförallt ställa in krukor och möbler från terass och innergård och ordna med föreningens växter.
Dessutom blir det fika efteråt!

Årets föreningsstämma kommer hållas den 18:e december. Formell kallelse kommer skickas ut 6-2 veckor innan stämman.

Motioner till stämman måste inkomma (per stadgar) "före september månads utgång". Motioner måste vara i skrift och kan skickas till styrelsens e-post eller lämnas i föreningens postlåda.

Avgiftshöjning med 7 procent

Kostnaderna för vårt avfall har gått upp med 12,6 %, el-nätet 16,8 % och VA med 8 %. Samtidigt kommer vi behöva investera i nya tvättmaskiner (läs mer till höger) samt ta höjd för våra ökade räntekostnader under 2024.

Det är tillsammans med HSB som vi noggrant gått igenom budgeten och deras förslag på en höjning med 7 procent är också den vi valt att verkställa.

I styrelsen diskuterar vi nu behovet av att bli än mer aktiva i budgetarbetet, och förbereda oss samt se till att avgiftshöjningen är så låg som möjlig när vi möter de ökade räntekostnader under hösten 2024.

Vi synar de fasta avgifterna och som exempel har trappstädet och fastighetsskötseln dels brister men också en årlig kostnad för föreningen på 116 000 kr. Det här är föremål för fortsatt utvärdering och diskussion såklart.

Det här gör vi för oss medlemmar och hela föreningens intressen. Förhoppningen är att på detta sätt i möjligaste mån undvika än högre avgifter de kommande åren, även om den ekonomiska situationen fortfarande är påtagligt osäker som vi alla vet.

Beslut om avgiftshöjningen på 7 procent togs den 23 maj. Den träder i kraft omgående och syns redan på juniavgiften.

Tvättstugan besiktad

I april besiktade Podab samtliga Podabmaskiner i vår tvättstuga och bekräftade en del av årets felanmälningar. De två mindre tvättmaskinerna är 18 respektive 19 år och de är utrustade med tre element. Båda har förlorat kontakten med ett av dessa och vet inte om det vid varje programstart. Däremot blir maskinen varse felet varje gång den försöker värma upp vattnet och tvätten. Därav förlängs maskinens tvättid. 

Beträffande den större tvättmaskinen är det ett lager som behöver bytas för att den ska centrifugera.

Podabs torktumlare är en energisnål en som förbrukar fyra gånger så lite el som dess kamrat till höger. Det gör också att den tar nästan fyra gånger så lång tid att torka kläderna. 

HSB har också upptäckt att ett lager i Electrolux-torktumlaren gör att den låter som en ångvält och har åtgärdat problemet. 

När det kommer till tvättstugan som helhet är den i behov av utvärdering och renovering. Offerter för nya maskiner tas in just nu och vi kommer sätta ihop en tvättstugegrupp som tar fram framtidens tvättstuga och förbereder ett underlag för beslut. 

Under tiden reparerar vi inga maskiner då det är mer kostnadseffektivt att köpa nytt.  För ekonomins skull applicerar vi en så-länge-de-går-får-de-gå-mentalitet. 

 

Efter bästa förmåga,
Brf Solståndets styrelse

Energiförbrukningen går ner


Samtidigt som elpriserna går upp, visar fastighetens diagram att användningen går ner. Tack vare medlemmars nedskruvning av element, minskade tvättar och noggrannhet i att stänga dörrarna har elbudgeten kunnat hållas.

Samtidigt går styrelsen grundligt igenom alla utgifter för att se hur vi på bästa sätt kan möta föreningens framtida räntor (binds om först 2024).


Ingen ändring av sopkärl

 
För att möta det ökade trycket på wellpappåtervinningen i föreningen föreslog en motion under årsstämman en revidering av våra sopkärl.

 
Beslut fattades att frågan skulle utvärderas och efter dialog med Renova, som tittade i vår sopplogg, rekommenderade de att vi behåller den struktur vi har idag.

Städdag 15 april – från 10.00

 

Äntligen börjar det bli dags för grillarna att krypa ut på gårdarna och för oss att damma av ett par timmar i föreningens tjänst.

Vi ses kl 10.00 och lagom till lunch bjuder föreningen på grillad korv med bröd.

 En mindre container kommer beställas för den som har bråte och annat (ej elektronik eller farligt avfall) att bli av med.

 

Julia Román – föreningens
nya trädgårdsmästare

 
Ny in i styrelsen och med en skräddarsydd roll. Varmt välkommen säger vi till föreningens trädgårdsmästare, Julia Román.

 – Stort tack, tanken är att fortsatt hålla det lättskött och snyggt. Tillsammans gör vi vår utemiljö levande.

 Med hjälp och förslag från oss alla ansvarar Julia, som till vardags arbetar på park- och naturförvaltningen i Göteborg stad, alltså för våra växters välmående.

Julia bor i trapp 7 och ni möter henne på städdagen.