Vissa åtgärder i din bostad kräver tillstånd. Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för. 
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande (enligt stadgarna § 31):

 • ytbeläggning på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum, 
 • icke bärande innerväggar,
 • inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,
 • Lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister,
 • insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar,
 • glas i fönster och dörrar,
 • bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr,
 • målning av radiatorer och värmeledningar,
 • ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
 • armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,
 • klämring runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås
 • eldstäder och braskaminer,
 • köksfläkt, kolfilter, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd, 
 • säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer,
 • brandvarnare, samt
 • elburen golvvärme och handduktstork som bostadsrättshavare försett lägenheten med.

Läs mer i stadgarna.

 

Badrum/WC

 • Fuktisolerande skikt till väggar och golv
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin dvs vask, toalettstol etc
 • Golvbrunn med tillhörande klämring
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Ventilationsgaller 
 • Handdukstork

 

Kök

 • Vitvaror
 • Köksfläkt
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Målning av gasledningar 

Ovanstående regleras i föreningens stadgar 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.