Enligt föreningens stadgar § 5 Rätt till medlemskap "Inträde i bostadsrätt kan beviljas den som är medlem i HSB och 

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller

2. övertar bostadsrätt i bostadsföreningens hus. [...]" Läs mer under stadgar.

 

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften är 1138 kronor. Vidare skall köparen erlägga andel och inträde i HSB.

Andrahandsuthyrning
Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand, prata då först med styrelsen innan uthyrning sker. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens godkännande.