Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

I enlighet med våra stadgar måste andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen i förväg och tillstånd behöver därför inhämtas innan kontrakt skrivs med hyresgästen. För hyresgäster gäller samma skyldigheter som för medlemmar i föreningen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år per ansökan, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Inga andrahandsuthyrningar under fyra veckor godkännes. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelsen av bostadsrättshavaren med 10 procent av det innevarande årets prisbasbelopp, även detta i enlighet med föreningens stadgar.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning