Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat.
Månadsavgiften är inkl V/VA, kabel-tv & bredband.

HSB Kund- och medlemssupport Tel. 010-442 20 00
Mån-Fre kl 08.00-16.00

E-post: