Fastighet

Anmäl fel i din bostad till HSB direkt här

Alternativt, ring till HSB:s boendeservice 010-442 20 00 (bemannad under kontorstid)

  

Akuta fel

Ring till HSB:s boendeservice 010-442 20 00 (under kontorstid)

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på 010-470 55 98.

Akuta fel kan till exempel vara en vattenläcka eller strömavbrott.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

 

Anmälan av fel relaterade till Bredband eller TV

 

Kontakta Telenor: www.telenor.se/kundservice/felanmalan